Фирмени системи за управление

Фирмените системи за управление са ефективен начин за подобряване на качеството и ефективността на процеса на управление и контрол на всяка една организация.
Тези системи са подходящи, както за фирми с малък обем от дейност, така и за голям обем, както и за организации с повече от една дейност. Фирмената система за управление има за цел да гарантира подобряване на функционирането на организацията, чрез създаване, сортиране и подреждане на надеждна информационна среда подсигуряваща процесите по контрол и управление на организацията, както и процесите за вземане на управленски решения.