Мултимедийни елементи

Мултимедийните електронни компоненти или още мултимедийни елементи са онази част на съдържанието, която придава неговата мултимедийност и интерактивност. Тези мултимедийни компоненти или мултимедийни елементи имат широко приложение, както в бизнеса, така и в науката и образованието. По своята същност, мултимедийните елементи представляват динамични интерактини диаграми, таблици, графики, тестове, казуси, речници, схеми и други интерактивни компоненти, които могат да бъдат интегрирани в обучителния материал за по-голяма интерактивност и разбираемост от страна на потребителите на това съдържание.