Мултимедийните електронни учебници

Мултимедийните електронни учебници са иновативно средство за обучение. Тези учебници се създават на високо научно и методическо ниво и високо-технологично ниво, като напълно съответстват на образователните стандарти в България и в международен план. Освен това, електронните учебници обезпечават и непрекъснатия и пълен дидактически цикъл на процеса на обучение чрез интерактивна обратна връзка.