Е-обучение за университети

E-обучение или електронното обучение е новата парадигма в областта на образователните технологии. Интересът към проблемите, общите аспекти и приложението на този тип обучение непрекъснато се увеличава.
С развитието на технологиите и техническият напредък в областта на IT секторът, се наблюдават и значителни развития и напредък и в областта на електронното обучение