Университетски системи за управление

Университетските системи за управление са ефективен начин за подобряване на качеството и ефективността на процеса на осигуряване на основните дейности на всяко едно учебно заведение.Тези системи за подходящи, както за висши учебни заведения, така и за колежи, академии, училища и други учебни заведения.
Университетската система за управление има за цел да гарантира подобряване на функционирането на даденото учебно заведение, чрез създаване на надеждна информационна среда подсигуряваща процесите по контрол и управление на качеството на обучение, на процесите за вземане на управленски решения, определяне на себестойността на извършваните от учебното заведение услуги, както и за подобряване тяхното качеството.