<

Портфолио

Тракийски университет

 • Изграждане на цялостната учебна структура на системата;
 • Създаване и изграждане на дизайн и визия на курсовете на системата;
 • Изграждане на допълнителни модули на системата;
 • Разработване на 30 мултимедийни електронни учебника с интерактивни компоненти;
Хотелски комплекс „Сънрайз”
 • Анализ на нуждите на хотела;
 • Изготвяне на цялостното техническо задание за разработване на хотелиерската системата за управление;
 • Цялостно разработване на хотелиерската системата за управление;
 • Допълнително разработени модули;
Университет за национално и световно стопанство
 • Изграждане на допълнителни модули на системата
 • Изграждане на концепция за цялостен дизайн на системата
 • Изграждане на концепция за персонализиране на системата
 • Разработване на он-лайн и оф-лайн мултимедийни електронни учебника и компоненти за общо 60 дисциплини
НАТФИЗ

 • Анализ на нуждите на Академията;
 • Изготвяне на цялостното техническо задание за разработване на системата за управление;
 • Цялостно разработване на системата за управление;
 • Допълнително разработени модули;
Варненски свободен университет
 • Изграждане на цялостен дизайн на системата
 • Разработване и изграждане на цялостната учебна структура на системата
 • Разработване на 10 мултимедийни електронни курса с интерактивни компоненти;
Висше училище по застраховане и финанси
 • Изграждане на цялостен дизайн на системата
 • Персонализация на системата
 • Разработване и изграждане на цялостната учебна структура на системата
 • Анализ на нуждите на Училището
 • Изграждане на допълнителни модули на системата
31 СУЧЕМ „Иван Вазов”

 • Изграждане на цялостен дизайн на системата
 • Персонализация на системата
 • Създаване и изграждане на дизайн и визия на курсовете на системата
 • Изграждане на допълнителни модули на системата
Хепи

 • Изграждане на цялостен дизайн на системата
 • Персонализация на системата
 • Изграждане на цялостната учебна структура на системата
 • Изграждане на допълнителни модули на системата
 • Извършване на поддръжка на системата
СИБАНК

 • Изграждане на цялостен дизайн на системата
 • Персонализация на системата
 • Изграждане на цялостната учебна структура на системата
 • Изграждане на дизайн и визия на курсовете на системата
 • Изграждане на допълнителни модули на системата
 • Извършване на поддръжка на системата
Пловдивски университет

 • Изграждане на цялостен дизайн на системата
 • Персонализация на системата
 • Изграждане на цялостната учебна структура на системата
 • Изграждане на дизайн и визия на курсовете на системата
 • Изграждане на допълнителни модули на системата
Нов български университет

 • Разработване на структура на обучителната информация и съдържание на мултимедийния електронен учебник;
 • Разработване на методология и стандарт за съдържанието на мултимедийния електронен учебник;
 • Разработване на 38 мултимедийни електронни курса с интерактивни компоненти
Семеен хотел „Даяна”

 • Анализ на нуждите на хотела;
 • Изготвяне на цялостното техническо задание за разработване на хотелиерската системата за управление;
 • Цялостно разработване на хотелиерската системата за управление;
 • Допълнително разработени модули;
Дивелъп Ю ООД

 • Изграждане на цялостен дизайн на системата
 • Персонализация на системата
 • Разработване и изграждане на цялостната учебна структура на системата
 • Създаване и изграждане на дизайн и визия на курсовете на системата
 • Изграждане на допълнителни модули на системата
 • Извършване на поддръжка на системата