Хотелски комплекс „Boomerang”, гр. Приморско

- Анализ на нуждите на хотела;
- Изготвяне на цялостното техническо задание за разработване на хотелиерската системата за управление;
- Цялостно разработване на хотелиерската системата за управление;
- Допълнително разработени модули;