За Нас

beOnline е компания за електронно обучение, която помага на всякакъв вид компании да подобрят ефективността си чрез обучение и технологии. Ние предоставяме решения за електронно обучение на водещи корпоративни компании, малки и средни предприятия, държавни институции, университети и училища. Ние увеличаваме максимално ефективността, като си сътрудничим с най-знаещите експерти по темата (вие и вашият персонал), за да определим необходимите решения на вашите предизвикателства в онлайн обучението ви. Правейки това, ние успяваме да предоставим ефективни решения за обучение, пригодени да отговарят на вашите специфични бизнес нужди, които водят до подобряване на работните процеси или промяна на поведения. За да постигнем това, ние следваме подход, ориентиран към учащия – поддържайки учащите в същността на нашия бизнес. beOnline е специализирана в университетските и корпоративни системи за управление, целящи да осигурят подобряване на функционирането на организацията чрез създаване, сортиране и подреждане на надеждна информационна среда, осигуряване на контрол и управление на процесите на организацията, както и процесите на вземане на управленски решения. beOnline също е експерт в системите за управление на хотели, доказан от броя на хотелите, които са наши клиенти. Нашите системи имат за цел да осигурят подобряване на функционирането на организацията и управлението на хотела, като наблюдават и контролират всички важни аспекти от управлението му. Нашата лесна за използване система обхваща и следи не само процеса на настаняване на туристи, но и управлява индивидуалните дейности на хотела, като оферти към клиенти, мониторинг на почистването, статистически, финансови анализи и др.


E-обучение за университети

E-обучение или електронното обучение е новата...Виж повече

E-обучение за бизнеса

В днешно време, компаниите започват...Виж повече

Мултимедийните електронни учебници

Мултимедийните електронни учебници са...Виж повече


Мултимедийни елементи

Мултимедийните електронни компоненти...Виж повече

Университетски системи за управление

Университетските системи за управление са... Виж повече

Фирмени системи за управление

Фирмените системи за управление са...Виж повече

52

Проекти

24

Системи

352

Software solutions

Имате въпроси? Свържете се с нас