Хепи АД

- Изграждане на цялостен дизайн на системата;
- Персонализация на системата;
- Разработване и изграждане на цялостната учебна структура на системата;
- Създаване и изграждане на дизайн и визия на курсовете на системата;
- Изграждане на допълнителни модули на системата;
- Извършване на поддръжка на системата.;