Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” (НАТФИЗ)

- Анализ на нуждите на Академията;
- Изготвяне на цялостното техническо задание за разработване на системата за управление;
- Цялостно разработване на системата за управление;
- Допълнително разработени модули;