Нов български университет

- Разработване на структура на обучителната информация и съдържание на мултимедийния електронен учебник;
- Разработване на методология и стандарт за съдържанието на мултимедийния електронен учебник;
- Разработване на 38 мултимедийни електронни курса с интерактивни компоненти;