Университет за национално и световно стопанство

- Разработване на он-лайн и оф-лайн мултимедийни електронни учебника и компоненти за общо 60 дисциплини;
- Интегриране на мултимедийни електронни учебници и компонента за общо 94 дисциплини;