Висше училище по застраховане и финанси

- Анализ на нуждите на Академията;
- Изготвяне на цялостното техническо задание за разработване на системата за управление;
- Цялостно разработване на системата за управление;